درباره ما

سازنده دستگاه های: سبزی خردکن آب گوجه آبغوره سبزی شور سبزی خشک کن آبگیر سبزی دستگاه تخمه پز الک تخمه تخمه شور چرخ گوشت

تلفن جهت دریافت مشاوره: ۰۹۱۲۵۳۶۲۰۸۰۰۹۱۲۱۹۴۶۰۵۴

whatsapp - درباره ما
instagram 1 - درباره ما
telegram - درباره ما