ساخت دستگاه آب گوجه گیر صنعتی

    تیغه های فابریک ژاپنی
    دارای دریچه تنظیم تفاله خروجی
    دارای چهار چرخ جهت جابجایی آسان