ساخت دستگاه آب گوجه گیر صنعتی

تیغه های فابریک ژاپنی
دارای دریچه تنظیم تفاله خروجی
دارای چهار چرخ جهت جابجایی آسان