سبزی خردکن سطلی ۵ کیلویی

دارای ثبت برند و ثبت صنعتی

سازنده انواع دستگاه سبزی خردکن سطلی و بشقابی در سایزهای مختلف

ساخته شده از بهترین مواد اولیه

3 کیلو

5 کیلو

7 کیلو

10 کیلو

15کیلو